Lögvangur er sameiginlegur vettvangur sjálfstætt starfandi lögmanna sem reka lögmannsstofur sínar í Lágmúla 7 í Reykjavík. Á sama stað eru Lagastoð lögfræðiþjónusta ehf. og Lagastoð innheimtuþjónusta ehf. með starfsemi sína. Þeir lögmenn sem starfa á vettvangi Lögvangs sérhæfa sig á fjölmörgum réttarsviðum.

Lögmenn

Benedikt Ólafsson

Supreme Court Attorney

Guðbjarni Eggertsson

Supreme Court Attorney

Fæddur 12. júlí 1977.

Helstu lögfræðisvið:
Fyrirtækja- og fasteignaréttur, verjendastörf í sakamálum, skiptastjórn þrotabúa, skaðabóta- og höfundaréttur auk víðtækrar reynslu af almennum lögfræðistörfum og málflutningi bæði fyrir héraði og Hæstarétti.

Starfsferill:

Starfaði sem löglærður fulltrúi hjá Lögmönnum Laugardal ehf. frá árinu 2003 til 2008 og löggiltur fasteignasali hjá Miðborg fasteignasölu á sama tímabili.
Sjálfstætt starfandi lögmaður frá árinu 2008 og löggiltur fasteignasali.
Hefur setið í stjórnum ýmissa fyrirtækja.

Námsferill og réttindi:

Stúdentspróf frá MS 1997.
Embættispróf í lögum frá Háskóla Íslands 2003.
Héraðsdómslögmaður 2004.
Löggiltur fasteignasali 2004.
Hæstaréttarlögmaður 2013.

 

Halldór Reynir Halldórsson

Hæstaréttarlögmaður

Fæddur 29. apríl 1984.

Starfsferill:

Fjármálaráðuneytið 2007 – 2008.
Réttur lögmannsstofa 2008 – 2009.
Forum lögmenn 2009 – 2016.
Sjálfstætt starfandi frá árinu 2016.

Námsferill: 

Stúdentspróf frá Menntaskólanum í Reykjavík 2004.
BA-próf frá lagadeild Háskóla Íslands 2007.
Masterspróf frá lagadeild Háskóla Íslands 2009.
Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi 2010.
Málflutningsréttindi fyrir Hæstarétti 2017.

Félagsstörf: 

Varaformaður Orator 2006 – 2007.
Fulltrúi nemenda á deildarfundi lagadeildar Háskóla Íslands 2007 – 2008.

Jón Sigurðsson

Supreme Court Attorney

Fæddur 1. október 1974.

Starfsferill:

Blaðamaður á Morgunblaðinu 2000.
Lögmaður hjá Andra Árnasyni hrl. / Juris lögmannsstofu 2000 – 2007.
Lögmaður hjá Straumi fjárfestingabanka 2007 – 2009.
Sjálfstætt starfandi lögmaður í Reykjavík frá 2009.

Menntun:

Háskóli Íslands, cand. jur. 2000.
Héraðsdómslögmaður 2001.
Hæstaréttarlögmaður 2007.
LL.M. í Evrópurétti frá University of Leicester 2008.
Löggiltur verðbréfamiðlari 2009.

Kennsla:

Stundakennari við viðskipta- og hagfræðideild HÍ 2004 – 2007.
Stundakennari í námi til löggildingar fasteignasala við Háskólann í Reykjavík 2007 – 2008.
Prófdómari ad hoc á námskeiði til öflunar hdl. réttinda 2007 – 2008.
Kennari við lagadeild Háskólans á Bifröst 2010 – 2012.

Félags- og trúnaðarstörf:

Í laganefnd Lögmannafélags Íslands 2011 – 2014.
Ýmis stjórnarseta.
Í ritstjórn Úlfljóts, tímarits laganema, 1997 – 1998.

Magnús Baldursson

Supreme Court Attorney

Fæddur 17. september 1962.

Hefur sinnt almennum lögfræðistörfum frá árinu 1989, m.a. samningagerð, málflutningi, innheimtu vanskilakrafna, skiptastjórn í þrotabúum, verkefnum á sviði fjölskylduréttar (skilnaðarmál, erfðamál) og refsiréttar.

Veitti forstöðu Félagi ráðgjafarverkfræðinga (FRV), sem er hagsmunafélag verkfræðistofa á Íslandi, frá árinu 1995- 2013. Hagsmunagæsla fyrir FRV fól m.a. í sér gerð athugasemda við lagafrumvörp og reglugerðardrög, samskipti við opinber yfirvöld í tengslum við starfsumhverfi verkfræðiráðgjafa, kjarasamningsgerð, þátttaka í Norrænu samstarfi og fleira.

Starfsferill:

Lögmannsstofan Síðumúla 31, Reykjavík 1989 – 1995.
Rak eigin lögfræðistofu að Engjateigi 9, Reykjavík, ásamt því að veita forstöðu Félagi rágjafaverkfræðinga (FRV) fram til    1. apríl 2013. 1995 -2013.
Lögmannsstofa að Lágmúla 7, Reykjavík  frá 2013

Menntun:

Háskóli Íslands, embættispróf í lögfræði 1989.

Réttindi:

Héraðsdómslögmaður 1992.
Hæstaréttarlögmaður 2010.

Tungumál:

Enska.
Danska.

Félög:

Lögmannafélag Íslands.
Lögfræðingafélag Íslands.

Félagsstörf:

Framkvæmdastjóri lögfræðiaðstoðar Orators 1988.
Í stjórn Foreldrafélags Foldaskóla 2006 -2009.

 

 

 

Marteinn Másson

Supreme Court Attorney

Fæddur 11. október 1957.

Heiti lögmannsstofu:
Réttsýn ehf.
Lágmúla 7 – 108 Reykjavík
kt. 591199-2699

Sími: 516 4072

Helstu verkefni á sviði lögfræðinnar: Almennur samninga- og kröfuréttur, erfðamál og dánarbússkipti, fasteignamál (gallar, kaup og sala, húsaleiga, fjöleignarhús o.s.fr.), félagaréttur (stofnun fyrirtækja, málefni hluthafa, stjórnun o.fl.), forsjármál, hjónaskilnaðir og sambúðarslit, gjaldþrotaskipti, innheimtur, landamerkjamál og landskiptamál, málflutningur fyrir héraðsdómi og Hæstarétti Íslands, sakamál, skaðabótaréttur, skipulags- og byggingarmál, stjórnsýsluréttur, verksamningaréttur og viðskiptalögfræði.

Starfsferill:

Störf til sjós og lands á námsárum (togarasjómaður, farmaður, vinna í hvalstöð, prófarkalestur, vinna á endurskoðendaskrifstofu).
Fulltrúi hjá Ólafi Birgi Árnasyni hrl. á Akureyri 1986 – 1988.
Ritstjóri lagasafns 1989 – 1992.
Framkvæmdastjóri Lögmannafélags Íslands 1990 – 1999.
Framkvæmdastjóri úrskurðarnefndar lögmanna frá 1999.
Sjálstætt starfandi lögmaður frá 1999.

Námsferill og réttindi:

Stúdentspróf frá Verzlunarskóla Íslands 1977.
Embættispróf í lögum við Háskóla Íslands 1986.
Framhaldsnám við Kaupmannahafnarháskóla 1988 – 1989.
Héraðsdómslögmaður 1999.
Hæstaréttarlögmaður 2006.

Tungumál:

Enska.
Norðurlandamál.

Annað:

Í stjórn Orators, félags laganema 1980 – 1981.
Í ritsjórn Úlfljóts, tímarits laganema 1982 – 1983.
Ritstjóri Lögmannablaðsins 1995 – 1999.
Formaður úrskurðarnefndar um gjald vegna ólögmæts sjávarafla frá 2001.
Kennsla á námskeiðum um öflun héraðsdómsnannsréttinda frá 2000 – 2007.

Áhugamál:

Útivist (gönguferðir, fjallgöngur, skíðaferðir), trjáræktun, bókalestur, sagnfræði, íslensk og alþjóðleg stjórnmál o.fl.

 

 

 

Steinn Sigríðarson Finnbogason

Attorney to the District Court

Fæddur 28. september 1982.

Starfsferill:

Stofnandi TRAUST legal lögmannsþjónustu 2011.
Fulltrúi hjá Lagastoð lögfræðiþjónustu 2008 – 2011.
Lögfræðingur hjá Landsbankanum, sumar 2007.
Lögreglan, sumar 2005.
Rannsóknarstarf hjá Fjármálaréttarstofnun Háskólans í Reykjavík, sumar 2004.

Námsferill og réttindi:

Réttindi héraðsdómslögmanns 2009.
Meistaragráða í lögfræði frá lagadeild Háskólans í Reykjavík 2008.
BA-gráða í lögfræði frá lagadeild Háskólans í Reykjavík 2006.
Skiptinám við Kaupmannahafnarháskóla, vorönn 2007.
Stúdentspróf af tungumálabraut frá Fjölbrautarskólanum við Ármúla í desember 2001.
Frönskunám (starfsnám) í Frakklandi 2002.

Tungumál:

Franska, góð kunnátta.
Enska, góð kunnátta.
Spænska, þokkaleg kunnátta.
Danska, þokkaleg kunnátta.

Sölvi Davíðsson

Héraðsdómslögmaður

Fæddur 17. október 1984

Starfsferill:

Sjálfstætt starfandi lögmaður frá 2017

Lagastoð lögfræðiþjónusta frá 2009 – 2017

OPUS lögmenn 2008 – 2009

Glitnir banki hf. 2006 – 2008

Námsferill og réttindi:

Héraðsdómslögmaður 2010

Meistarapróf (mag. jur.) frá lagadeild Háskóla Íslands 2009

BA-próf frá lagadeild Háskóla Íslands 2007

Stúdentspróf frá Verzlunarskóla Íslands 2004

Tungumál:

Danska

Enska

Annað:

Ritari úrskurðarnefndar lögmanna frá september 2017

Aðstoðarkennsla við lagadeild Háskóla Íslands 2009

Loka